✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ການອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 30-01-2017
2 ການອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຄຳ ທີ່ສາກົນໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືຊຳລະລະຫວ່າງປະເທດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 30-01-2017