✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 9.391 ກີບ/ໂດລາ 447/ກນງ 12-04-2021  
2 9.389 ກີບ/ໂດລາ 446/ກນງ 09-04-2021  
3 9.389 ກີບ/ໂດລາ 439/ກນງ 08-04-2021  
4 9.389 ກີບ/ໂດລາ 436/ກນງ 07-04-2021  
5 9.389 ກີບ/ໂດລາ 429/ກນງ 06-04-2021  
6 9.389 ກີບ/ໂດລາ 424/ກນງ 05-04-2021  
7 9.388 ກີບ/ໂດລາ 414/ກນງ 02-04-2021  
8 9.388 ກີບ/ໂດລາ 409/ກນງ 01-04-2021