✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 9.722 ກີບ/ໂດລາ 1164/ກນງ 24-09-2021  
2 9.722 ກີບ/ໂດລາ 1161/ກນງ 23-09-2021  
3 9.706 ກີບ/ໂດລາ 1151/ກນງ 22-09-2021  
4 9.705 ກີບ/ໂດລາ 1142/ກນງ 21-09-2021  
5 9.705 ກີບ/ໂດລາ 1137/ກນງ 20-09-2021  
6 9.690 ກີບ/ໂດລາ 1126/ກນງ 17-09-2021  
7 9.573 ກີບ/ໂດລາ 1118/ກນງ 16-09-2021  
8 9.573 ກີບ/ໂດລາ 1122/ກນງ 15-09-2021  
9 9.572 ກີບ/ໂດລາ 1116/ກນງ 14-09-2021  
10 9.572 ກີບ/ໂດລາ 1113/ກນງ 13-09-2021  
11 9.571 ກີບ/ໂດລາ 1101/ກນງ 10-09-2021  
12 9.571 ກີບ/ໂດລາ 1092/ກນງ 09-09-2021  
13 9.570 ກີບ/ໂດລາ 1086/ກນງ 08-09-2021  
14 9.569 ກີບ/ໂດລາ 1081/ກນງ 07-09-2021  
15 9.568 ກີບ/ໂດລາ 1074/ກນງ 06-09-2021  
16 9.568 ກີບ/ໂດລາ 1058/ກນງ 03-09-2021  
17 9.570 ກີບ/ໂດລາ 1049/ກນງ 02-09-2021  
18 9.570 ກີບ/ໂດລາ 1045/ກນງ 01-09-2021