✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 16.196 ກີບ/ໂດລາ 202/ກນງ 03-02-2023  
2 16.188 ກີບ/ໂດລາ 192/ກນງ 02-02-2023  
3 16.196 ກີບ/ໂດລາ 182/ກນງ 01-02-2023