✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 9.058 ກີບ/ໂດລາ 823/ກນງ 07-08-2020  
2 9.058 ກີບ/ໂດລາ 817/ກນງ 06-08-2020  
3 9.058 ກີບ/ໂດລາ 811/ກນງ 05-08-2020  
4 9.058 ກີບ/ໂດລາ 804/ກນງ 04-08-2020  
5 9.056 ກີບ/ໂດລາ 798/ກນງ 03-08-2020