✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 17.357 ກີບ/ໂດລາ 933/ກນງ 05-06-2023  
2 17.270 ກີບ/ໂດລາ 924/ກນງ 02-06-2023  
3 17.252 ກີບ/ໂດລາ 911/ກນງ 01-06-2023