✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 9.304 ກີບ/ໂດລາ 94/ກນງ 22-01-2021  
2 9.304 ກີບ/ໂດລາ 90/ກນງ 21-01-2021  
3 9.302 ກີບ/ໂດລາ 78/ກນງ 20-01-2021  
4 9.302 ກີບ/ໂດລາ 74/ກນງ 19-01-2021  
5 9.302 ກີບ/ໂດລາ 68/ກນງ 18-01-2021  
6 9.295 ກີບ/ໂດລາ 63/ກນງ 15-01-2021  
7 9.294 ກີບ/ໂດລາ 60/ກນງ 14-01-2021  
8 9.290 ກີບ/ໂດລາ 50/ກນງ 13-01-2021  
9 9.290 ກີບ/ໂດລາ 40/ກນງ 12-01-2021  
10 9.288 ກີບ/ໂດລາ 31/ກນງ 11-01-2021  
11 9.283 ກີບ/ໂດລາ 20/ກນງ 08-01-2021  
12 9.278 ກີບ/ໂດລາ 17/ກນງ 07-01-2021  
13 9.278 ກີບ/ໂດລາ 11/ກນງ 06-01-2021  
14 9.278 ກີບ/ໂດລາ 08/ກນງ 05-01-2021  
15 9.278 ກີບ/ໂດລາ 01/ກນງ 04-01-2021