✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 14.811 ກີບ/ໂດລາ 1011/ກນງ 24-06-2022  
2 14.811 ກີບ/ໂດລາ 1007/ກນງ 23-06-2022  
3 14.885 ກີບ/ໂດລາ 1004/ກນງ 22-06-2022  
4 14.893 ກີບ/ໂດລາ 997/ກນງ 21-06-2022  
5 14.898 ກີບ/ໂດລາ 992/ກນງ 20-06-2022  
6 14.900 ກີບ/ໂດລາ 983/ກນງ 17-06-2022  
7 14.908 ກີບ/ໂດລາ 972/ກນງ 16-06-2022  
8 14.908 ກີບ/ໂດລາ 953/ກນງ 15-06-2022  
9 14.834 ກີບ/ໂດລາ 950/ກນງ 14-06-2022  
10 14.686 ກີບ/ໂດລາ 939/ກນງ 13-06-2022  
11 14.466 ກີບ/ໂດລາ 933/ກນງ 10-06-2022  
12 14.177 ກີບ/ໂດລາ 917/ກນງ 09-06-2022  
13 14.152 ກີບ/ໂດລາ 913/ກນງ 08-06-2022  
14 14.110 ກີບ/ໂດລາ 905/ກນງ 07-06-2022  
15 13.969 ກີບ/ໂດລາ 897/ກນງ 06-06-2022  
16 13.857 ກີບ/ໂດລາ 884/ກນງ 03-06-2022  
17 13.719 ກີບ/ໂດລາ 873/ກນງ 02-06-2022  
18 13.445 ກີບ/ໂດລາ 864/ກນງ 01-06-2022