✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 16.274 ກີບ/ໂດລາ 1656/ກນງ 29-09-2022  
2 16.274 ກີບ/ໂດລາ 1649/ກນງ 28-09-2022  
3 16.241 ກີບ/ໂດລາ 1633/ກນງ 27-09-2022  
4 16.128 ກີບ/ໂດລາ 1575/ກນງ 26-09-2022  
5 15.967 ກີບ/ໂດລາ 1555/ກນງ 23-09-2022  
6 15.959 ກີບ/ໂດລາ 1552/ກນງ 22-09-2022  
7 15.800 ກີບ/ໂດລາ 1549/ກນງ 21-09-2022  
8 15.729 ກີບ/ໂດລາ 1539/ກນງ 20-09-2022  
9 15.721 ກີບ/ໂດລາ 1531/ກນງ 19-09-2022  
10 15.690 ກີບ/ໂດລາ 1524/ກນງ 16-09-2022  
11 15.682 ກີບ/ໂດລາ 1518/ກນງ 15-09-2022  
12 15.682 ກີບ/ໂດລາ 1510/ກນງ 14-09-2022  
13 15.525 ກີບ/ໂດລາ 1502/ກນງ 13-09-2022  
14 15.525 ກີບ/ໂດລາ 1492/ກນງ 12-09-2022  
15 15.525 ກີບ/ໂດລາ 1484/ກນງ 09-09-2022  
16 15.520 ກີບ/ໂດລາ 1456/ກນງ 08-09-2022  
17 15.515 ກີບ/ໂດລາ 1450/ກນງ 07-09-2022  
18 15.438 ກີບ/ໂດລາ 1438/ກນງ 06-09-2022  
19 15.423 ກີບ/ໂດລາ 1427/ກນງ 05-09-2022  
20 15.377 ກີບ/ໂດລາ 1424/ກນງ 02-09-2022  
21 15.254 ກີບ/ໂດລາ 1421/ກນງ 01-09-2022