✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 9.435 ກີບ/ໂດລາ 623/ກນງ 14-06-2021  
2 9.430 ກີບ/ໂດລາ 619/ກນງ 11-06-2021  
3 9.430 ກີບ/ໂດລາ 614/ກນງ 10-06-2021  
4 9.430 ກີບ/ໂດລາ 610/ກນງ 09-06-2021  
5 9.429 ກີບ/ໂດລາ 605/ກນງ 08-06-2021  
6 9.429 ກີບ/ໂດລາ 603/ກນງ 07-06-2021  
7 9.429 ກີບ/ໂດລາ 597/ກນງ 04-06-2021  
8 9.422 ກີບ/ໂດລາ 592/ກນງ 03-06-2021  
9 9.422 ກີບ/ໂດລາ 586/ກນງ 02-06-2021  
10 9.420 ກີບ/ໂດລາ 579/ກນງ 01-06-2021