✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ




ທ່ານ  ນາງ  ໂພທິຈັນ  ທຳມະເທວາ


ຫົວໜ້າກົມ




ທ່ານ  ນາງ  ພູມມະລີ  ສິຣິພົນເດດ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ




ທ່ານ  ນາງ  ວິໄລພອນ  ຈັນທະວົງ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ