✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລັດຖະບັນຍັດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ 01/ສປປ 09-08-2002
2 ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບປັບປຸງ 02/ສປປ 22-03-2000