✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຄຳສັ່ງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 10/ນຍ 14-07-2023
2 ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ທຶນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທໍາລາຍລ້າງຜານ 20/ນຍ 26-11-2020
3 ຄຳສັ່ງ ຂອງປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີຕິດຕາມກວດກາບັນຊີນິລະນາມ 05/ຄຕຟງ 19-05-2015
4 ຄຳສັ່ງ ຂອງຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍ ການຫ້າມຫັກເງິນຄ້ຳປະກັນເງິນກູ້ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ການຮັບເງິນຝາກ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ 04/ທຫລ 01-04-2015