✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຫ້ອງການ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ) 349/ຫກ 29-11-2022
22 ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 340/ຫກ 14-11-2022
23 ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນໂຄງການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນຂອງ ທຫລ 181/ຫກ 13-10-2022
24 ແຈ້ງຂ່າວ (ຄັ້ງທີ 3) ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະກຸນເງິນກີບ) ງວດທີ 1 ຈຳນວນ 5,000 ຕື້ກີບ 263/ຫກ 19-08-2022