✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຫ້ອງການ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ ບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທົ່າກົມພາຍໃນ ທຫລ ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມຫ້ອງວາງສະແດງວັດຖຸພັນຂອງ ທຫລ. 202/ທຫລ 08-09-2023
2 ແຈ້ງການ: ຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 3 ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ 221/ຫກ 05-09-2023
3 ແຈ້ງການ: ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງມິດສາຊີບທີ່ແອບອ້າງເອົາຊື່ທະນາຄານທຸລະກິດມາສ້າງເພສປອມ ແລ້ວເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາຊວນເຊື່ອວ່າມີການປ່ອຍກູ້ໃນຮູບແບບອອນລາຍ. 205/ຫກ 10-08-2023
4 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ການຮັບສະໝັກພະນັກງານ. 303/ກຈພ 02-08-2023
5 ແຈ້ງການ: ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຂົງເຂດທະນາຄານຢ່າງເຂັ້ມງວດ. 183/ຫກ 28-06-2023
6 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ປະກອບສ່ວນສົ່ງບົດຄວາມ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ, ບົດວິໄຈ, ຂ່າວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ພາຍໃນກົມຂອງທ່ານເພື່ອລົງໃນວາລະສານ ການທະນາຄານ 113/ຫກ 11-05-2023
7 ແຈ້ງການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 2 (ຄັ້ງທີ 3) 116/ຫກ 11-05-2023
8 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີຄວາມມີສະຕິລະວັງຕົວໃນການຮັບ-ຈ່າຍ ເງິນສົດ ປະເພດໃບ 100.000 ກີບ ລຸ້ນປີ 2011 ແລະ ປະເພດໃບ 50.000 ກີບ ລຸ້ນປີ 2004. 114/ຫກ 11-05-2023
9 ແຈ້ງການ: ຈຳໜ່າຍພັນທະບັດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ວົງເງິນ 2.000 ຕື້ກີບ 122/ຫກ 08-05-2023
10 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີຄວາມມີສະຕິລະວັງຕົວໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕານຳບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 109/ຫກ 24-04-2023