✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ລະບົບຊຳລະ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ເຖິງ ພໍ່ແມ່ນປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະທານ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 28-02-2019
2 ຫ້າມສະຖາບັນການເງິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດດໍາເນີນທຸລະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນຄຣິບໂຕ 382/ຫກ 30-10-2018
3 ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໂປຣແກຣມບັນຊີສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ ເລກທີ 375/ກຄສງ 05-08-2016