✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ເລື່ອງ: ການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 673/ກນງ 18-08-2016
32 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ 522/ກນງ 04-07-2016
33 ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດກັບມວນຊົນ. ເລກທີ 202/ທຫລ 01-07-2016
34 ເລື່ອງ:​ ນິຕິກຳໃໝ່ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ 103/ກທຄ 10-03-2016
35 ເລື່ອງ: ການນຳສົ່ງລາຍງານຂໍ້ມູນເງິນຝາກ, ເງິນກູ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ-ເງິນກູ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ-ເງິນກູ້ ສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ການຄິດໄລ່ເງິນຝາກ-ເງິນກູ້ສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກ 1414/ກນງ 14-12-2015
36 ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຂາຍຜະລິດຕະພັນ ດ້ວຍຮູບການແຈກລາງວັນ ຫຼື ຊິງໂຊກ 491/ທຫລ 17-11-2015
37 ວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງລະບົບການນຳໃຊ້ ບັດທະນາຄານຮ່ວມກັນ ຫຼື Lao ATM Pool Switching ເລກທີ 338/ທຫລ 21-09-2015
38 ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ໂປຮແກຣມ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ ທຫລ ແບບອອນລາຍ ເລກທີ 648/ຫກ 21-09-2015
39 ການປັບປຸງເກັບຄ່າບໍລິການຂອງ ທຫລ ທີ່ຕິດພັນກັບກົມບໍລິການທະນາຄານ ເລກທີ 1546/ບກ 08-09-2015
40 ການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ອາຍຸເກີນ 2 ປີ ເລກທີ 705/ກນງ 04-08-2015