✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
81 ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ 522/ກນງ 04-07-2016
82 ເລື່ອງ: ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດກັບມວນຊົນ 202/ທຫລ 01-07-2016
83 ກ່ຽວກັບການຈຳນ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 40 ປີ 771/ຫກ 16-11-2015
84 ກ່ຽວກັບການຈຳໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ ເລກທີ 526/ຫກ 22-07-2015
85 ເລື່ອງ: ການນຳໃຊ້ Email ສະເພາະຂອງ ທຫລ ໃນການຮັບສົ່ງເອກະສານພາຍໃນ ທຫລ 169/ຫກ 24-02-2015
86 ທະນະບັດປອມປະເພດໃບ 100000 ກີບ, ໃບ 50000 ກີບ, 20000 ກີບ ແລະ 10000 ກີບ ເລກທີ 394/ຫກ 14-08-2014
87 ເລື່ອງ: ການນຳໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍສຳຮອງ (VPN) 671/ກຕຂ 29-05-2014
88 ການປັບປ່ຽນ ລາຍຊື່ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເລກທີ 013/ຄຄຊ 26-05-2014
89 ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລາຍການຫຼຽນ ແລະ ທະນະບັດທີ່ລະນຶກ ເລກທີ 090/ກຕງ 10-02-2014
90 ການແນະນໍາວິທີການຈໍາແນກເງິນດີ ແລະ ເງິນປອມ 019/ກງຕສ 11-01-2013