✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
71 ເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີສະຕີິລະວັງຕົວ ໃນການນຳໃຊ້ບໍລິການຝາກເງິນ ແລະ ຮ່ວມລົງທຶນ 202/ຫກ 30-03-2017
72 ເລື່ອງ: ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 0003/ຄຄຊ 02-02-2017
73 ເລື່ອງ: ການປະກອບເອກະສານກ່ຽວກັບການໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ມາຫາກົມບໍລິການທະນາຄານ 35/ບກ 06-01-2017
74 ເລື່ອງ ການໂອນເງິນເຂົ້າປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເລກທີ 493ທຫລ, ລົງວັນທີ 28122016 493/ທຫລ 28-12-2016
75 ເລື່ອງ: ການດໍາເນີນທຸລະກໍາດັດສົມສະພາບຄ່ອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານການປະມູນຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 465/ທຫລ 08-12-2016
76 ເລື່ອງ: ກ່ຽວກັບການຈຳໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກ ວັນສ້າງຕັ້ງພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ ຄົບຮອບ 450 ປີ ເລກທີ 843/ຫກ, ລົງວັນທີ 09/11/2016 843/ຫກ, 09-11-2016
77 ທະນະບັດປອມ ປະເພດໃບ 50000 ກີບ ເລກທີ 735/ຫກ 10-10-2016
78 ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0031/ສຄຄຊ 20-09-2016
79 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຈຳໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 28ແລະ29 ເລກທີ 638/ຫກ 07-09-2016
80 ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ເພື່ອລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເລກທີ 0023/ສຄຄຊ 19-08-2016