✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ເລື່ອງ: ການຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ (EOI) ໃນການສະເໜີກູ້ຢືມຈາກ “ກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃນ ສປປ ລາວ” (LAFF) 19-02-2021
32 ໜັງສືສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈຳນົງ (EoI), ເງື່ອນໄຂ ແລະ ແບບຟອມໜັງສືສະເໜີເຈດຈຳນົງ ກູ້ຢືມທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF 19-02-2021
33 ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບທຶນເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF 12-02-2021
34 ການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 32/ຫກ 27-01-2021
35 ແຈ້ງ​ການ ການ​ນຳ​ໃຊ້ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ພີ​ໂອ​ເອ​ສ (Point of sale: POS) ໃນ​ການ​ຮັບ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ ບໍ​ລິ​ການ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ 889/ຄ​ລ​ຊ 03-11-2020
36 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ການກຳນົດຍອດເງິນຮັບລ່ວງໜ້າໃນການໃຫ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ 649/ຄລຊ 24-08-2020
37 ເລື່ອງ: ຂ່າວປອມກ່ຽວກັບ ການອອກນຳໃຊ້ທະນະບັດໃບ 500.000 ກີບ 75/ຫກ 01-04-2020
38 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບແຈ້ງການນຳໃຊ້ເຄື່ອງພີໂອເອສ (Point of Sales:POS) ໃນການຮັບຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ 1279/ຄ​ລ​ຊ 12-11-2019
39 ແຈ້ງການເຖິງມວນ​ຊົນກ່ຽວກັບແຈ້ງການນຳໃຊ້ເຄື່ອງພີໂອເອສ (Point of Sales:POS) ໃນການຮັບຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ 1280/ຄ​ລ​ຊ 12-11-2019
40 ພັນທະບັດອອມຊັບ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 16-10-2019