✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ໂຈະການຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ການອອກໜັງສືອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 122/ຫກ 18-06-2021
2 ແຈ້ງການ: ປະກອບສ່ວນສົ່ງບົດຄວາມ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ, ບົດວິໄຈ, ຂ່າວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ພາຍໃນກົມກອງຂອງທ່ານເພື່ອລົງໃນວາລະສານ "ການທະນາຄານ" 76/ຫກ 07-04-2021
3 ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະກວດລາຄາ ການຂາຍໂປຣແກຣມບັນຊີສຳລັບສະຖາບັນການເງິນ (MFI) 60/ຫກ 01-04-2021
4 ເລື່ອງ: ການຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ (EOI) ໃນການສະເໜີກູ້ຢືມຈາກ “ກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃນ ສປປ ລາວ” (LAFF) 19-02-2021
5 ໜັງສືສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈຳນົງ (EoI), ເງື່ອນໄຂ ແລະ ແບບຟອມໜັງສືສະເໜີເຈດຈຳນົງ ກູ້ຢືມທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF 19-02-2021
6 ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບທຶນເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF 12-02-2021
7 ການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 32/ຫກ 27-01-2021
8 ແຈ້ງ​ການ ການ​ນຳ​ໃຊ້ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ພີ​ໂອ​ເອ​ສ (Point of sale: POS) ໃນ​ການ​ຮັບ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ ບໍ​ລິ​ການ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ 889/ຄ​ລ​ຊ 03-11-2020
9 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ການກຳນົດຍອດເງິນຮັບລ່ວງໜ້າໃນການໃຫ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ 649/ຄລຊ 24-08-2020
10 ເລື່ອງ: ຂ່າວປອມກ່ຽວກັບ ການອອກນຳໃຊ້ທະນະບັດໃບ 500.000 ກີບ 75/ຫກ 01-04-2020