✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ
ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວໃນການຮັບ-ຈ່າຍທະນະບັດ ປະເພດໃບ 50.000 ກີບ 45/ຫກ 17-02-2020
2 ແຈ້ງລາຍຊື່ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິການຮັບຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ ສປປ ລາວ 47/ຫກ 07-03-2019