✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2020 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 111,71 111,47 111,65 112,13 112,34 112,43 113,15 114,79 114,97 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 6,94 6,24 6,14 5,84 5,46 5,28 5,12 5,84 4,63 0 0 0 0