✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວຕ່າງໆໃນລະບົບທະນາຄານ


 

 

ກຽມພ້ອມເພື່ອໂອກາດ ໃນສັນຍາຮ່ວມມືສອງຝ່າຍວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ ກີບ - ຢວນ

ຂ່າວວັນທີ: 21-01-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ມາດຕະການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ

ມາດຕະການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ແມ່ນຂະບວນການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຕົກຢູ່ໃນພາວະວິກິດ ທີ່ມີຖານະການເງິນອ່ອນແອ ແລະ ຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາດຕະ ການແຕ່ຫົວທີໄປແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມາດຕະການເຂົ້າຄວບຄຸມ ແລະ ມາດຕະການຟື້ນ

ຂ່າວວັນທີ: 01-01-1970

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້