✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວຕ່າງໆໃນລະບົບທະນາຄານ


 

 

ຂໍ້ຫ້າມທີ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ລາວ ແມ່ນທະນາກາງຂອງປະເທດ, ມີພາລະບົດບາດໃນການເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກ ຄື: ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດ, ດ້ານການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບ

ຂ່າວວັນທີ: 28-05-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດ ຂອງໜ່ວຍງານນະໂຍບາຍດ້ານເງິນຕາ

ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານນະໂຍບາຍດ້ານເງິນຕາ ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານນະໂຍບາຍດ້ານເງິນຕາ

ຂ່າວວັນທີ: 11-05-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມການກໍານົດ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ຕໍ່)

ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ ! ໃນຄັ້ງກ່ອນຜູ້ຂຽນໄດ້ນໍາສະເໜີບົດຄວາມໃນຫົວຂໍ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມການກໍານົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນດ້ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເງິນຕາແຫ່ງຊາດໄປແລ້ວ. ຄັ້ງນີ້ຜູ້ຂຽນຈະສືບຕໍ່ນໍາສະເໜີ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ດ້ານການຄຸ

ຂ່າວວັນທີ: 08-05-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມການກໍານົດ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການທະນາຄານ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ວາງອອກ ໂດຍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເປັນຕົ້ນໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍທາງດ້ານເງິນຕາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍັງປະຕິບັດໜ້າທີ່

ຂ່າວວັນທີ: 27-03-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ບົດໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ຫົວຂໍ້ “ຜູ້ວ່າການ ແລະ ກົງຈັກບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ”

ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ !!! ດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານອາດຈະຮັບຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແມ່ນ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ທີ່ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ

ຂ່າວວັນທີ: 25-03-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້