✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວຕ່າງໆໃນລະບົບທະນາຄານ


 

 

ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດຕໍ່ຂະ ແໜງການທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ

ພາຍຫຼັງເກີດວິກິດການທາງດ້ານການເງິນໂລກກ່ຽວກັບການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນການສ້າງເຮືອນ (Subprime Loan) ໃນປີ 2007-2009, ອົງການເສດຖະກິດໂລກໄດ້ຄາດຄະເນວ່າມີຜູ້ບໍລິໂພກທາງດ້ານການເງິນ ໃໝ່ ປະມານ 150 ລ້ານຄົນ ໃນແຕ່ລະປີ. ຫຼັງຈາກກນັ້ນ, ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທາງດ້ານການເງິນ ແມ່ນໄດ້ຊ້າລົງ ແຕ່ການຂະຫຍາ

ຂ່າວວັນທີ: 01-04-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ເມືອງວຽງທອງ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກອງທຶນສິນເຊື່ອ 10 ບ້ານ

ໃນອາທິດຜ່ານມານີ້; ເມືອງວຽງທອງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄະນະກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານຂອງແຜນງານລາວ 030 ໃນຫົວຂໍ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ, ການບໍລິຫານສີນເຊື່ອ ແລະ ໜີ້ຊັກຊ້າ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ກວດສອບພາຍໃນ ໃຫ້ 10 ບ້ານ ທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການ ລາວ 030 ຊຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນ 3 ວັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະ ທານຂອງທ່ານ ອາລ

ຂ່າວວັນທີ: 31-03-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ

ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຫຼື (ສກຈຮ) ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຫຼື (ສກຈບ) ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການຂໍອະນຸຍາດຂອງຜູ້ປະກອບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພ

ຂ່າວວັນທີ: 18-01-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ທະນາຄານທຸລະກິດດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຄວາມສ່ຽງຫຼາຍດ້ານ

ທຸລະກິດທະນາຄານ ຫຼາຍຄົນຄົງຄິດວ່າເປັນທຸລະກິດທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີກໍາໄລດີ ເນື່ອງຈາກເປັນທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນກັບເລື່ອງເງິນຄໍາ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ກໍ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລົງທຶນໃນທຸລະກິດດ້ານດັ່ງກ່າວ ສັງເກດໄດ້ຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນທະນາຄານທຸລະກິດ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີ 40 ກວ່າແຫ່ງ. ແຕ່ບັນດາທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າໃນການດ

ຂ່າວວັນທີ: 03-11-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສິດ ຂອງຜູ້ຝາກເງິນຕໍ່ກັບການປົກປ້ອງເງິນຝາກ

ໃນການໃຊ້ບໍລິການທາງການເງິນບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຝາກ-ຖອນເງິນ, ການກູ້ຢືມ ຫລື ການເຮັດທຸລະກໍາອື່ນໆ ນອກຈາກພວກເຮົາທີ່ເປັນລູກຄ້າ ຫລື ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ຄວນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃນຄຸນລັກສະນະຂອງບໍລິການທີ່ຕົນສົນໃຈ ຫຼື ກໍາລັງຊົມໃຊ້ຢູ່ນັ້ນ ສິ່ງສໍາຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ຂ່າວວັນທີ: 29-10-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້