✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວຕ່າງໆໃນລະບົບທະນາຄານ


 

 

ທນບ ເມືອງສັງທອງ ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ ອກສກ 11 ຕື້ກ່ວາກີບ

ປະຈຸບັນ; ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງ ສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຮັດທົດລອງປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນຂັ້ນບ້ານ (ອກສກ)

ຂ່າວວັນທີ: 13-11-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການຊໍາລະສະສາງ ໃນການຍຸບເລີກ ຫຼື ການລົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ! ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຖ້າຫາກທຸລະກິດມີຄວາມອີ່ມຕົວ ທຸລະກິດ ຫຼື ກິດຈະການເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະມີການຍຸບເລີກ ຫຼື ປິດຕົວໄປ

ຂ່າວວັນທີ: 27-10-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການຍຸບເລີກ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍທະນາຄານທຸລະກິດ

ຮຽນ ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ນັບຖື! ຄືເຮົາຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ກ່ອນທະນາຄານທຸລະກິດຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນພໍສົມຄວນໃນການຂໍອະນຸຍາດ

ຂ່າວວັນທີ: 06-10-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ມາດຕະການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ຢູ່ໃນພາວະວິກິດ

ຮຽນ ທ່ານຜູ້ອ່ານ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ! ໃນການແກ້ໄຂທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນພາວະວິກິດນັ້ນ ແມ່ນເປັນບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດຫຼຸດພົ້ນຈາກພາວະວິກິດທີ່ກໍາລັງປະເຊີນຢູ່

ຂ່າວວັນທີ: 10-09-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເລັ່ງພັດທະນາສິນເຊື່ອໄລຍະໃໝ່

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕົ້ນປີ 2007 ເປັນທະນາຄານສະເພາະກິດ, ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ ຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ)

ຂ່າວວັນທີ: 07-09-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້