✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວຕ່າງໆໃນລະບົບທະນາຄານ


 

 

ລະບຽບລວມໃນການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ຄືດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານຮັບຮູ້ນຳກັນຢູ່ບົດທີ່ຜ່ານມາແລ້ວວ່າການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແມ່ນພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຮັບປະການເຖິງຄວາມປອດໄພ

ຂ່າວວັນທີ: 13-01-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງການເງິນ

ດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ໃນຍຸກປະຈຸບັນ, ທຸກຄົນໃນສັງຄົມຈະມີການນຳໃຊ້ການບໍລິການໃດໜຶ່ງຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການໃດໜຶ່ງໃນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສລະຫວ່າງຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການນັ້ນ.

ຂ່າວວັນທີ: 06-01-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ທນບ ເມືອງສັງທອງ ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ ອກສກ 11 ຕື້ກ່ວາກີບ

ປະຈຸບັນ; ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງ ສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຮັດທົດລອງປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນຂັ້ນບ້ານ (ອກສກ)

ຂ່າວວັນທີ: 13-11-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການຊໍາລະສະສາງ ໃນການຍຸບເລີກ ຫຼື ການລົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ! ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຖ້າຫາກທຸລະກິດມີຄວາມອີ່ມຕົວ ທຸລະກິດ ຫຼື ກິດຈະການເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະມີການຍຸບເລີກ ຫຼື ປິດຕົວໄປ

ຂ່າວວັນທີ: 27-10-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການຍຸບເລີກ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍທະນາຄານທຸລະກິດ

ຮຽນ ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ນັບຖື! ຄືເຮົາຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ກ່ອນທະນາຄານທຸລະກິດຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນພໍສົມຄວນໃນການຂໍອະນຸຍາດ

ຂ່າວວັນທີ: 06-10-2020

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້