✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວຕ່າງໆໃນລະບົບທະນາຄານ


 

 

ຂໍ້ຫ້າມ ຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ຂໍ້ຫ້າມ ຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ຂ່າວວັນທີ: 13-05-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປັດຈຸບັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດກ່ຽວກັບການເງິນ ຊຶ່ງແມ່ນທຸລະກິດທີ່ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ອື່ນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຫຼື ເປັນ

ຂ່າວວັນທີ: 07-05-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

“ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນ”

ປັດຈຸບັນນີ້ ການໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນມີການພັດທະນາໃຫ້ກ້າວໜ້າ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນຍິ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື ຜູ້ຊົມໃຊ້ບາງຄົນ

ຂ່າວວັນທີ: 29-04-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ຄືດັ່ງທຸກທ່ານຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ຄວາມສ່ຽງແມ່ນສິ່ງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຄາດຄິດລ່ວງໜ້າ ແລະ ອາດມີຜົນເສຍຫາຍແກ່ອົງກອນ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍງານຂອງຕົນໄດ້ ຊຶ່ງຄວາມສ່ຽງນັ້ນ ອາດມາຈາກຫລາຍປັດໄຈເຊັ່ນ:

ຂ່າວວັນທີ: 22-04-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

7 ບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ດ່ວນໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ

ໃນຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ IX ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ (2021-2025) ທີ່ທ່ານພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX

ຂ່າວວັນທີ: 26-03-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້