✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວຕ່າງໆໃນລະບົບທະນາຄານ


 

 

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເງິນຝາກ

ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ ເພື່ອເປັນສິ່ງຄໍ້າປະກັນໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດ ຫຼາຍຄົນຈຶ່ງມັກເກັບອອມເງິນດ້ວຍການໄປຝາກນໍາທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆເພື່ອຄວາມປອດໄພ

ຂ່າວວັນທີ: 28-07-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ

ຮຽນທ່ານ ຜູ້ອ່ານທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ຮັກແພງ ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນມີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ທີ່ຈະນຳສະເໜີໃນຫົວຂໍ້ “ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ”

ຂ່າວວັນທີ: 22-06-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

6 ເດືອນຕົ້ນປີ ສຄຄຊ ມີຫຍັງເດັ່ນ?

ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ເປັນເລຂາທິການໃຫ້ ຄຄຊ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021

ຂ່າວວັນທີ: 17-06-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ສະຖາບັນການເງິນ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດ

ຂ່າວວັນທີ: 04-06-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ແຫຼ່ງທຶນ ອກສກ ເປັນຂອງປະຊາຊົນ

ແຫຼ່ງທຶນ ຫຼື ສິນເຊື່ອທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນຂັ້ນບ້ານ (ອກສກ) ແມ່ນການສະໜອງສິນເຊື່ອໃນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ກົນໄກ

ຂ່າວວັນທີ: 03-06-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້