✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວຕ່າງໆໃນລະບົບທະນາຄານ


 

 

ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ສະຖາບັນການເງິນ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດ

ຂ່າວວັນທີ: 04-06-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ແຫຼ່ງທຶນ ອກສກ ເປັນຂອງປະຊາຊົນ

ແຫຼ່ງທຶນ ຫຼື ສິນເຊື່ອທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນຂັ້ນບ້ານ (ອກສກ) ແມ່ນການສະໜອງສິນເຊື່ອໃນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ກົນໄກ

ຂ່າວວັນທີ: 03-06-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ຂໍ້ຫ້າມ ຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ຂໍ້ຫ້າມ ຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ຂ່າວວັນທີ: 13-05-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປັດຈຸບັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດກ່ຽວກັບການເງິນ ຊຶ່ງແມ່ນທຸລະກິດທີ່ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ອື່ນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຫຼື ເປັນ

ຂ່າວວັນທີ: 07-05-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

“ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນ”

ປັດຈຸບັນນີ້ ການໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນມີການພັດທະນາໃຫ້ກ້າວໜ້າ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນຍິ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື ຜູ້ຊົມໃຊ້ບາງຄົນ

ຂ່າວວັນທີ: 29-04-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້