✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວຕ່າງໆໃນລະບົບທະນາຄານ


 

 

ການເຊົ່າສິນເຊື່ອ

ມາຮູ້ຈັກກັບການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນ, ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ແລະ ສັງຄົມທົ່ວໄປເຄີຍໄດ້ຍິນ, ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການ ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການ ແຕ່ຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼັກການທີ່ແທ້ຈິງເປັນແນວໃດ?

ຂ່າວວັນທີ: 18-08-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ເງິນຝາກທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ (ຕໍ່ຈາກສະບັບກ່ອນ)

ພໍຮອດຕົ້ນເດືອນ ພະນັກງານ ຫຼື ທີ່ເຮົາມັກເອີ້ນວ່າມະນຸດເງິນເດືອນ ກໍ່ຈະມີແຜນການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິຫານເງິນເດືອນຂອງຕົນເອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ບາງຄົນກໍນໍາໄປຈ່າຍຄ່າຜ່ອນລົດ, ໂທລະສັບ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ.

ຂ່າວວັນທີ: 05-08-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເງິນຝາກ

ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ ເພື່ອເປັນສິ່ງຄໍ້າປະກັນໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດ ຫຼາຍຄົນຈຶ່ງມັກເກັບອອມເງິນດ້ວຍການໄປຝາກນໍາທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆເພື່ອຄວາມປອດໄພ

ຂ່າວວັນທີ: 28-07-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ

ຮຽນທ່ານ ຜູ້ອ່ານທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ຮັກແພງ ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນມີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ທີ່ຈະນຳສະເໜີໃນຫົວຂໍ້ “ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ”

ຂ່າວວັນທີ: 22-06-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

6 ເດືອນຕົ້ນປີ ສຄຄຊ ມີຫຍັງເດັ່ນ?

ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ເປັນເລຂາທິການໃຫ້ ຄຄຊ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021

ຂ່າວວັນທີ: 17-06-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້