✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວຕ່າງໆໃນລະບົບທະນາຄານ


 

 

ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ

ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຫຼື (ສກຈຮ) ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຫຼື (ສກຈບ) ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການຂໍອະນຸຍາດຂອງຜູ້ປະກອບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພ

ຂ່າວວັນທີ: 18-01-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ທະນາຄານທຸລະກິດດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຄວາມສ່ຽງຫຼາຍດ້ານ

ທຸລະກິດທະນາຄານ ຫຼາຍຄົນຄົງຄິດວ່າເປັນທຸລະກິດທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີກໍາໄລດີ ເນື່ອງຈາກເປັນທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນກັບເລື່ອງເງິນຄໍາ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ກໍ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລົງທຶນໃນທຸລະກິດດ້ານດັ່ງກ່າວ ສັງເກດໄດ້ຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນທະນາຄານທຸລະກິດ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີ 40 ກວ່າແຫ່ງ. ແຕ່ບັນດາທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າໃນການດ

ຂ່າວວັນທີ: 03-11-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສິດ ຂອງຜູ້ຝາກເງິນຕໍ່ກັບການປົກປ້ອງເງິນຝາກ

ໃນການໃຊ້ບໍລິການທາງການເງິນບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຝາກ-ຖອນເງິນ, ການກູ້ຢືມ ຫລື ການເຮັດທຸລະກໍາອື່ນໆ ນອກຈາກພວກເຮົາທີ່ເປັນລູກຄ້າ ຫລື ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ຄວນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃນຄຸນລັກສະນະຂອງບໍລິການທີ່ຕົນສົນໃຈ ຫຼື ກໍາລັງຊົມໃຊ້ຢູ່ນັ້ນ ສິ່ງສໍາຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ຂ່າວວັນທີ: 29-10-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ເງິນຝາກຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກໃຜ

ດ້ວຍສະຖານະການການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຢູ່ຫຼາຍປະເທດຍັງຢູ່ໃນສະພາວະທີ່ຕ້ອງເຝົ້າລະວັງ ຜົນຕາມມາກໍເຮັດໃຫ້ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດທຸກປະເພດ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີເທົ່າທີ່ຫວັງໄວ້

ຂ່າວວັນທີ: 19-10-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ເງິນປົກປ້ອງ ທີ່ຜູ້ຝາກເງິນຈະໄດ້ຮັບ

ການບໍລິການທະນາຄານມີຫຼາຍການບໍລິການ ຖ້າຖາມວ່າບໍລິການໃດຂອງທະນາຄານທີ່ຄົນສ່ວນໃຫ່ຍຊົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແນ່ນອນຄໍາຕອບໜຶ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄື “ການຝາກເງິນ” ໂດຍແຕ່ລະຄົນແມ່ນຈະຝາກໄວ້ເພື່ອວັດຖຸປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ແຕ່ເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ

ຂ່າວວັນທີ: 19-10-2021

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້