✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຕະຫຼາດເປີດ 305/ທຫລ 15-05-2020
32 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 251/ທຫລ 08-04-2020
33 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບຫຼຸດ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ 240/ທ​ຫລ 30-03-2020
34 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) 238/ທຫລ 26-03-2020
35 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບົບສະວິບ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 227/ທຫລ 23-03-2020
36 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບຫຼຸດອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 226/ທຫລ 20-03-2020
37 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ 288/ທຫລ 17-03-2020
38 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານລາວຄິວອາ ເພື່ອການຊໍາລະ 74/ທຫລ 28-01-2020
39 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອັດຕາເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກ 1196/ທຫລ 31-12-2019
40 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍວົງເງິນປົກປ້ອງ 1197/ທຫລ 31-12-2019