✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ


 

 

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ຂ່າວວັນທີ: 05-12-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ສາຂາ ທຫລ ພາກໃຕ້ ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານຕ້ອນຮັບວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ

ຂ່າວວັນທີ: 26-11-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສໍາເລັດພິທີຕິດແຜ່ນກາໝາຍນໍາໃຊ້ລົດຂອງລັດທີ່ມີຄິວອາໂຄດ ທີ່ ສາຂາ ທຫລ ພາກໃຕ້ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ຂ່າວວັນທີ: 18-11-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ "ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງທຸລະກິດໃນຂົງເຂດຕະຫຼາດທຶນ" ສໍາລັບບໍລິສັດເປົ້າໝາຍຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຂ່າວວັນທີ: 15-11-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ຂ່າວວັນທີ: 20-10-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້