✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ


 

 

ສາຂາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກໃຕ້ ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ ແຂວງ ສາລະວັນ

ຂ່າວວັນທີ: 15-06-2023

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງທະນະບັດ, ເງິນສົດໃນຂອດຈໍລະຈອນ ແລະວິທີສັງເກດທະນະບັດແທ້-ທະນະບັດປອມ

ຂ່າວວັນທີ: 30-05-2023

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາປີ 2022 ທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື

ຂ່າວວັນທີ: 19-05-2023

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສາຂາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກໃຕ້ ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ ແຂວງ ເຊກອງ

ຂ່າວວັນທີ: 28-04-2023

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

06 ໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານ ສາຂາທະນາຄານ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເປັນໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ປະຈໍາປີ 2022

ຂ່າວວັນທີ: 30-03-2023

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້