✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງເຊກອງ

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2022 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 126,04 126,15 127,59 132,72 136,72 146,60 163,27 171,40 171,49 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 3,90 4,10 4,10 5,80 8,90 16,30 29,12 34,90 34,82 0 0 0 0