✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງເຊກອງ

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2023 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 173,45 173,38 174,95 175,50 177,43 178 182,46 0 0 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 37,61 37,44 37,12 32,23 29,77 21,43 11,75 0 0 0 0 0 0