✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງສາລະວັນ

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2023 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 144,80 146,67 177,72 181,41 190,64 196,84 199,54 0 0 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 41,60 42,03 43,48 41,34 44,40 36,86 34,38 0 0 0 0 0 0