✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງສາລະວັນ

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2022 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 121,97 122,34 123,30 128,35 132,02 143,83 148,48 153,01 155 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 8,90 9,20 10 13,10 16,10 25,70 29,24 32,12 29,24 0 0 0 0