✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງອັດຕະປື

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2022 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 121,06 122,07 124,65 129,81 133,64 147,90 153,48 156,86 160,70 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 8,50 9,50 10,80 14,30 16,60 28,40 31,73 33,55 36,29 0 0 0 0