✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງອັດຕະປື

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2023 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 170,69 172,38 173,06 173,71 174,93 179,63 183,63 0 0 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 40 41,22 38,84 33,82 30,90 21,45 20,07 0 0 0 0 0 0