✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງຈຳປາສັກ

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2022 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 125,67 125,99 128,46 132,95 136,46 142,68 145,17 156,14 162,22 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 9,10 9,60 9,20 9,20 11,30 19,10 17,93 25,34 30,58 0 0 0 0