✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງຈຳປາສັກ

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2023 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 171,42 175,06 181,57 186,62 188,32 200,67 208,92 0 0 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 36,41 38,94 41,35 40,52 38,01 40,64 43,91 0 0 0 0 0 0