✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານເສດຖະກິດ ຂອງສຳນັກງານ ສຄຄຊ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈໍາປີ ຂອງສຳນັກງານ ຄຄຊ 2016 19-06-2019
2 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈໍາປີ ຂອງສຳນັກງານ ຄຄຊ 2015 28-01-2017
3 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈໍາປີ ຂອງສຳນັກງານ ຄຄຊ 2014 28-01-2017
4 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈໍາປີ ຂອງສຳນັກງານ ຄຄຊ 2013 28-01-2017
5 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈໍາປີ ຂອງສຳນັກງານ ຄຄຊ 2012 28-01-2017