✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ການຕ້ານການຟອກເງິນ

ລຳດັບ ສະຫຼຸບຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ສະຫຼຸບຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງີນນັບແຕ່ເດືອນ 11/2004 - ເດືອນ 08/2008, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 14-07-2008