✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງການໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຄ່າທຳນຽມການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ 08-09-2022
2 ຄ່າທຳນຽມການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ (ລະບົບ RTGS) 08-09-2022
3 ຄ່າທຳນຽມການໃຫ້ບໍລິການບັດສິນເຊື່ອ (Credit Card) 08-09-2022
4 ຄ່າທຳນຽມການໃຫ້ບໍລິການ ບັດຝາກ-ຖອນເງິນສົດ (ATM Card) ແລະ ບັດເງິນຝາກ (Debit Card) 08-09-2022
5 ຄ່າທຳນຽມການໃຫ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Money) 08-09-2022
6 ຄ່າທຳນຽມການໃຫ້ບໍລິການບັດຊຳລະແບບຕື່ມເງິນ (Prepaid Card) 08-09-2022