✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 403/ກຄທ 01-06-2022
2 ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ 03/ຄຕຟງ 27-04-2022
3 ເລື່ອງ: ແນະນຳການເປີດບັນຊີເງິນຝາກຮອງຮັບເງິນລົງທຶນຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 583/ກນງ 22-04-2022
4 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ 222/ຄລຊ 03-03-2022
5 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 189/ກຄທ 08-02-2022
6 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການລາຍງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບຊຳລະ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ 077/ຄລຊ 24-01-2022
7 ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕາ 53 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 11/ກຄທ 10-01-2022
8 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ບໍລິການຮັບຊຳລະແທນ (Bill Payment Service Provision) 022/ຄລຊ 07-01-2022
9 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ຕົວແທນໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ (Agent of Payment Service Provision) 1088/ຄລຊ 31-12-2021
10 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ 666/ຄລຊ 24-08-2021