✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ການເຜີຍແຜ່ວຽກງານ ສປງ

ລຳດັບ ເອກະສານ ວຽກງານເຜີຍແຜ່ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ໜັງສືແຈ້ງ 20-09-2021
2 ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 07-09-2021
3 ເມືອງຈັນທະບູລີ ເຊື່ອມຊຶມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ 14-10-2020
4 ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການເງິນ (P169194): ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຜຮສສ) 15-01-2020
5 ສປງ ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ 29-11-2019
6 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທີ III ຂອງໜ່ວຍພັກສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໄດ້ສໍາເລັດລົງຢ່າງຈົບງາມ 04-11-2019
7 20 ປີ ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ 04-10-2019